Home / سمپاد تیزهوشان

سمپاد تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخورد – اراء

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخورد – اراء ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخورد – اراء  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء : آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخورد – اراء مدارس تیزهوشان اخورد – اراء  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اخورد …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد اخورد – اراء

ثبت نام مدارس شاهد اخورد – اراء ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اخورد – اراء در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اخورد – اراء طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخورد – اراء

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخورد – اراء کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اخورد – اراء را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دم‌سرا – دوجه‌گنه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دم‌سرا – دوجه‌گنه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دم‌سرا – دوجه‌گنه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه : آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه مدارس تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دم‌سرا …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد دم‌سرا – دوجه‌گنه

ثبت نام مدارس شاهد دم‌سرا – دوجه‌گنه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دم‌سرا – دوجه‌گنه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دم‌سرا – دوجه‌گنه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دم‌سرا – دوجه‌گنه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید