Home / سمپاد تیزهوشان

سمپاد تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنه هر – کوشکری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنه هر – کوشکری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنه هر – کوشکری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری : آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری مدارس تیزهوشان کنه هر – کوشکری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد کنه هر – کوشکری

ثبت نام مدارس شاهد کنه هر – کوشکری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کنه هر – کوشکری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کنه هر – کوشکری طبق روال سال های اخیر در …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنه هر – کوشکری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنه هر – کوشکری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کنه هر – کوشکری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد ازمه میران – امامزاده بابایادگار

ثبت نام مدارس شاهد ازمه میران – امامزاده بابایادگار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ازمه میران – امامزاده بابایادگار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ازمه میران – امامزاده بابایادگار طبق روال سال …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار : آزمون مدارس تیزهوشان ازمه میران – امامزاده بابایادگار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازمه میران – امامزاده بابایادگار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازمه میران – امامزاده بابایادگار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازمه میران – امامزاده بابایادگار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیش تر بخوانید